ÅWL

Byggnader

Skellefteå Kulturhus

160605

Vårt förslag för den allmänna arkitekttävlingen om hur Skellefteås framtida kulturhus ska gestaltas bygger på idén om att göra kulturen tillgänglig för alla och skapa en plats som vidgar våra horisonter och ger oss nya perspektiv.

Konceptet ”ett steg på vägen” bygger på det sömlösa flöde byggnaden erbjuder. Ett flöde med så många kulturella kontaktytor som möjligt, både spontana och planerade, väntade och oväntade, passiva och aktiva.

I Skellefteå Kulturhus finns något för alla, ett steg i taget, beroende på individens intresse, utgångspunkt
och tillgänglig tid. I vårt arbete med att ta fram förslaget har vi arbetat med fyra ledord:

Transparens – Kulturhusets aktiviteter ska synas och spridas i staden. Med tillgänglighet och en ”låg tröskel” ska byggnaden locka, leda in och visa på mervärden och möjligheter.

Plattform – Byggnaden ska vara en utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av staden.

Utblick – Byggnaden ska skapa nya perspektiv på staden och dess omgivning.

Flexibilitet – Planlösningarna ska öppna för rumsliga synergier.

Tävlingsteam: Maria Maandi, Fredrik Nordh, Negar Daneshpour, Maria Bergvall, Annika Söderberg, Bertil Molin, Mikaela Dyhlén och Fredrik Eriksson.