ÅWL

Byggnader

Kåkenhus Etapp 2

091010

Nybyggnad kontor, undervisningslokaler, bibliotek samt hörsal. 8000 kvm BTA.

Beställare: Akademiska Hus Öst AB för LIU
Byggnadsår: 2006—08