ÅWL

Byggnader

Jubileumsutställning, Färgfabriken

170227

2017 firar Beckers konstnärsstipendium 30 år och detta redovisas i en jubileumsutställning där samtliga stipendiater ställs ut parallellt med 2017 års stipendiat, Anna Camner.

ÅWL ritade utställningen där utmaningen var att låta årets pristagare Anna Camner få ta en centralplats i utställningsrummet och samtidigt visa upp de 35 tidigare stipendiaterna på ett inspirerande och rättvisande sätt.

Lösningen blev att skapa en insida och en utsida i ett och samma rum, och låta det innersta rummet skilja sig från det yttre. Insidan ges en mörkgrå matt kulör och utsidan en nästan vit kulör som är lite blankare i sin yta.Det inre rummet skapar en rörelse för besökaren tack vare sin rundade form.

Besökaren kan välja att följa den längs olika linjer, antingen den yttre linjen genom jubileumsutställningen eller den inre linjen inne i den ovala formen centralt i rummet. I det yttre rummet har skapades olika typer av exponeringsytor som kan tillgodose olika typer av verk och ända bibehålla en bra rörelse och ett lugn i rummet.

Namn: Beckers jubileumsutställning 2017
Beställare: Färgfabriken
Storlek: 650 kvm
Kategori: Inredning
Datum: januari-mars 2017

Fotograf: Michael Perlmutter