ÅWL

Byggnader

Galleria Västerport

130310

Galleria Västerport är den givna mötesplatsen i Nyköping. Gallerians självklara mötesplats och mittpunkt är trädgården. Orangeriet, generöst med sina växter, träd och blommor inger en känsla av välbefinnande och vällust.

De mindre butikerna förslås få nya entrépartier utformade som ”shop windows”, dörr med skyltfönster i vitmålat trä. Detta för att ge känslan av intimitet och småskalighet. De större butikerna ges en mer öppen karaktär där gränsen mellan stråk och butik är mer diffus.

Beställare: Dalhälls Fastighetsteknik / KB Västerport
Status: Vinst i parallellt uppdrag