ÅWL

Bostäder

Tjället

160330

Konceptet bygger på en volym som är formad av sin plats. Som ett klippblock har den slipats och fasats för att passa in på platsen med alla dess riktningar i stadsbilden. Resultatet är en helt unik volym.

Beställare: Svenska Hem i Bromma AB
Plats: Stadshagen