ÅWL

Bostäder

Tensta överdäckning

090520

Parallellskiss som visade nya bostäder på E18:s överdäckningar vid Tensta och Rinkeby. ÅWL fick uppdraget att projektera vidare i Tensta.
Förslaget innehåller ca 250 st lägenheter i en lågskalig bebyggelse som knyter ihop Tensta med Järvafältet.

Husen terrasseras sig ned mot Järvafältet och bidrar till att kontakten mellan Tensta och fältet förbättras.

Beställare: Bouwfonds Veidekke AB
Byggnadsår: 2014—15