ÅWL

Bostäder

Ribbings väg, Edsberg Sollentuna

161221

På uppdrag av TK Development har ÅWL i en markanvisningstävling tagit fram ett förslag på två punkthus med totalt 70 lägenheter. Läget är det nya bostadsområde som just nu växer fram runt Väsjön i Sollentuna.

Den nya stadsdelen kommer att präglas av läget mitt i ett sport- och friluftsområde. ÅWLs förslag med två hus som angränsar till området, fungerar som en visuell länk mellan Edsberg och Väsjön och även som en länk mellan stad och natur.

Husen är placerade i skogsbrynet. De är en del av naturen och möter gatan på ett stadsmässigt sätt. De två byggnaderna har individuella karaktärer, men ett nära släktskap och de länkas samman av en gemensam gård.

Husens fasader utgörs av beständiga, naturliga material som åldras med värdighet - trä och sten. Det högre huset är klätt med cederträspån och det lägre med skiffer – material som använts i århundraden – här med ett nutida uttryck.

”Bytet av fasadmaterial från det ena till det andra punkthuset upplevs som både raffinerat och arkitektoniskt välgörande trots att båda husen har samma planlösning. Båda fasadmaterialen, skiffer och cederträ samspelar mycket bra med omgivande urban natur.”
(ÅWL/TK Development vann inte markanvisningstävlingen men gestaltningsdelen fick bästa möjliga poäng i utvärderingen.)

Namn: Ribbings väg, Edsberg
Beställare: TK Development
Storlek: 4146 BOA
Kategori: Bostad, landskap
Status: Markanvisningstävling

Mer om projektet:

Det ena huset är högt och resligt och det andra är lägre. Genom husens höga läge i landskapet ges utblickar över sportfältet och den framtida stadsdelen bort mot Väsjön. Husens placering möjliggör för utblickar i alla väderstreck med olika kvaliteter. Varje bostad har ett stort fast fönsterparti som saxar sig mellan våningsplanen och som ger panoramautblickar över omgivningarna från vardagsrummet. De utanpåliggande balkongerna skärmar av solinstrålningen och minskar värmebelastningen under de varma sommarmånaderna. Balkongernas saxning mellan våningsplanen skapar kvaliteter för de boende genom att stora delar av balkongen får fri höjd i två våningar samtidigt som det ger husen en spännande och intressant karaktär.

Fasaden
Husens fasader utgörs av beständiga, miljövänliga och naturliga material som
åldras med värdighet. Det höga huset är klätt med en cederträspånfasad med en livslängd på 50 år eller längre. Med åren patineras den och antar slutligen en vacker silvergrå kulör. Det lägre huset är klätt med en elegant tidlös skifferfasad, också med lång livslängd. Den mörka fönsterkarmskulören är vald för att harmonisera med fasadmaterialen över tid så att gestaltningen är lika fördelaktig om 50 år som idag.

Taken
Takens utformning är ett viktigt gestaltningselement för att ge husen
dess karaktär. De knyter an till naturen genom sin sedumbeklädnad och syns på
långt håll. Sedumbeklädnaden bidrar även till det lokala ekosystemet och fördröjer takens dagvatten. På varje tak har det skapats en gemensam terrass för de boende som är bulleravskärmad och vars höga lägen erbjuder milsvida vyer.

Normalplan
Husen innehåller fyra lägenheter per plan. För att få bästa ljus i lägenheterna är vistelseytor, vardagsrum och kök, liksom balkonger orienterade vid hushörnen. Balkongerna är rymliga och soliga. Alla lägenheter har fönster åt två väderstreck. Bostädernas gestaltning präglas av öppna rumssamband och siktlinjer som ökar rymlighetskänslan.

Bostadsgård
De båda byggnaderna är sammanbundna av en gemensam gård. Bostadsgården har en tydlig grön och lummig karaktär där omkringliggande natur tar sig in mellan husen. Den upphöjda gården möter naturen med en mjuk slänt. I norrsluttningen finns även plats för lek och aktiviteter där höjdskillnaden blir en tillgång. Från gårdens högsta del ges utblickar genom skogen ut över sportfälten.