ÅWL

Bostäder

Hammarby Sjöstad

150127

Kvarteret Påsen ligger mellan äldre industribyggnader längs Virkesvägen i söder och Heliosparken i norr. Det består av fyra byggnader som utformats för att öppna kvarteret mot parken i norr och solen i väster.

Från de högre placerade bostäderna söker sig blicken över gården och norrut mot Vitabergsparken och Sofia kyrka som tecknar silhuetten mot himlen. Med grannkvarteren i öster och väster delar de boende sina lokalgator där det offentliga möter det privata: radhusentréer med tillhörande uteplatser kantar båda gatorna, i vårt kvarter eller i grannkvarteren.

Kv Påsen är det Västra av tre kvarter på detaljplanen, som illustreras på flygvyn nedan.

Urbio är landskapsarkitekt och medverkande till samtliga bilder.

Beställare: Ikano Bostad och Skanska Nya Hem
Ladnskapsarkitekt: Urbio
Storlek/typ: ca 165 lgh, bostadsrätt
Byggnadsår: 2016