ÅWL

Bostäder

Norra Djurgårdsstaden II

111016

Parallellskiss med syfte att ta fram förslag på energieffektiva bostadshus i Norra Djurgårdsstaden. Projektet innehåller förslag på

-hur fastigheterna kan byggas tätare och med mindre
värmeförluster
-hur husen kan producera egen el
-hur växtlighet kan integreras i byggnaderna
-hur byggnadernas organisation och planlösning kan
bidra till ett mer fysiskt aktivt liv för de boende.

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms nya miljöprofilområde som ingår i Clinton Foundations program ”The Climate Positive Development”.


Beställare: Skanska Nya Hem AB