ÅWL

Bostäder

Löjtnantsgården

080620

Löjtnantsgården är i huvudsak ett seniorboende beläget på det
tidigare militärområdet Svea Artilleri på Östermalm i Stockholm. Det speciella med Löjtnantsgården är mixen av hyresgäster. Här blandas unga studenter med friska seniorer och äldre, sjuka och dementa som behöver vård och omsorg dygnet runt. Varje boendekategori har sina väl avgränsade ytor. Det är de många allmänna ytorna som ska stimulera till möten och gemenskap. Det böjda huset är planerat kring en cirkelrund innergård med trädgård. I huset finns inga raka korridorer. Istället har vi brutit upp enformiga utrymmen. arbetat med böjda former och skapat nischer och mötesplatser.

Beställare: Probitas
Storlek / typ: 54 vårdbostäder
Byggnadsår: 2008-2010