ÅWL

Bostäder

Kvarnholmsterrassen, Kvarnholmen i Nacka

170810

På uppdrag av PEAB ritar vi nu den första etappen på Södra platån, Kvarnholmen i Nacka. Etappen omfattar ca 100 bostadsrättslägenheter i tre hustyper om totalt fem hus med parkering i garage om två plan. De olika hustyperna ger variation i skala och en öppen planform med utsikt även för de bakomliggande lägenheterna.

Den solfjädersformade planen öppnar upp vyer mot naturmarken, södersolen och Svindersvikens vatten. Utsikten tas tillvara både i lägenheterna, på bostadsgårdarna mellan husen och på de nya offentliga platserna. Bebyggelsen medger att de befintliga naturbranterna bevaras och grönstrukturen hålls ihop.

Husens gestaltning tar avstamp i områdets karaktär med ett uttryck av kvalitet, värdighet genom omsorgsfull detaljering och robusta material.

Fasaderna mot omgivande bebyggelse är av platsmurat tegel i varierande toner för att ge en stadsmässig karaktär. Mot gårdarna har husen en mer informell och personlig
karaktär, med ljusa putsade fasader. Bostadsentréerna markeras tydligt i fasad och ges ett gediget
och tydligt utförande.

Detaljplanen är en bearbetning av vårt förslag i det parallella uppdraget för ny stadsplan för bostäder på platån på Södra Kvarnholmen. Det parallella uppdraget genomfördes 2011 och omfattar totalt ca 650 lgh.

Namn: Kvarnholmsterrassen, Kvarnholmen, Nacka
Beställare: PEAB
Storlek: 103 bostadsrätter
Kategori: Bostad, landskap
Status: Pågående
Byggnadsår: 2018-19