ÅWL

Bostäder

Molde

090614

Ombyggnad av fasader, balkonger och uteplatser i samband med upprustning av gata och gård.


Uppdragsgivare: Svenska Bostäder
Landskapsarkitekt: Tema Landskapsarkitekter
Status: Ombyggnad 2008 - 2009