ÅWL

Bostäder

Ferdinand

150915

Etapp 1 av 2. Totalt ca 1100 studentlägenheter.

Två byggnader "fria" från varandra med ett gemensamt gårdsrum. Hus 1 tar fasta på järnvägens större, snabba skala och Hus 2 tar fasta på gaturummet och den omkringliggande lägre bebyggelsen.


Beställare: Prime Living
Storlek/typ: 294 st studentbostäder
Status: Byggstart höst 2015