ÅWL

Bostäder

Första spadtaget för Rosenlundshöjden

161115

I går togs första spadtaget för nya lägenheter mitt på Södermalm.

På uppdrag av JM har ÅWL ritat de två husen som kallas Rosenlundshöjden som kommer att bestå av 90 lägenheter.

Den bärande idén bakom projektet bygger på att visa husens landskapliga sammanhang där förkastningsbranten löper tvärs genom området. När husen står klara kommer branten fortfarande att vara avläsbar eftersom kvarteret inte sluts mot kvarteret och gatan i söder. På så sätt släpps solljuset ner på gårdarna och ger utblickar från gatan och från bostäderna. Husen följer branten och trappar sig ned mot den lägre nivån. Vid trappningarna finns takterrasser som hör till de översta lägenheterna.

Tegel är ett genomgående material i hela kvarteret. Ut mot parken och gatorna har fasaderna en stramare gestaltning men mot gården veckar sig fasaderna och har därmed ett livligare uttryck.

Namn: Rosenlundshöjden
Beställare: JM
Storlek: BTA ca 11.300 kvm
Kategori: Bostad
Planerad inflyttning: 2018

Alla bilder är från detaljplaneskedet.