ÅWL

Bostäder

Fjärdingsmannen

160525

Vid Sockenplans t-banestation i Stockholm har vi tagit fram ett förslag på tre husvolymer med smålägenheter åt Stockholmshem i kvarteret Fjärdingsmannen. Husen innehåller student- och ungdomsbostäder, samt bostäder som hyrs ut av SHIS.

Husen ligger intill befintliga bostadshus i tre våningar från 40-talet. De befintliga husens fasader är av ljust tegel, de har sadeltak och en smäcker karaktär. De nya husen har vi därför valt att gestalta med en modern lätthet med smala, trappande volymer och med fasader av bronsliknande plåtar. För att få så smala byggnader som möjligt ligger lägenhetsentréerna utanför husvolymerna på loftgångar. Dessa ramas in av ett system av vajrar som det kan klättra växter på, och som med åren kan bilda en grönskande fasad.

Bostadsgården är idag en uppvuxen parkmiljö med många vackra träd. Ambitionen är att till stor del försöka behålla dessa och komplettera dem med nya träd och platser att umgås på. Allt för att skapa en trivsam livsmiljö.

Projekt: Fjärdingsmannen, Sockenplan
Beställare: Stockholmshem
Antal lgh: 160 smålägenheter