ÅWL

Bostäder

Ekbacken

160419

I det här projektet var målsättningen är att skapa attraktiva radhus med modern arkitektur i skärgårdsmiljö. Radhusen kompletterar bostadsrätterna i de ombyggda kasernerna på det gamla regementsområdet på Rindö.

Projektets utmaningar har varit dels att placera husen i en historisk miljö med stora naturvärden (befintliga ekar), dels att hitta bostadsvärden oavsett placering på tomten. Dessutom har beställarens önskemål varit att bygga radhus med modern och självständig karaktär.

Merparten av radhusen ligger bakom ekbacken och med utblickar ner mot Rindö Hamn, antingen från entréplanets terrass eller från övervåningens burspråk. Bakom dessa ligger fyra radhus med tre våningar, d v s de har fått en extra våning med takterrass för att även dessa hus ska få utblickar ner mot hamnen och fjädern.

Den moderna karaktären består av förskjuten taknock, liggande panel i två dimensioner, fönstersnickerier i samma kulör som fasadpanelen samt generösa glasytor i något av rummen på alla plan. Dessutom har husen röda fasader på tre sidor mot den omgivande naturen, men mot entrégatan är husen ljusgrå – en liten överraskningseffekt för förstagångsbesökaren.

Projekt: Ekbacken, Rindö Hamn
Beställare: Vasallen Vaxholm AB
Storlek: 13 radhus
Byggnadsår: 2016