ÅWL

Bostäder

Danvikstulls studentboende

130827

Skissförslag för 700 studentbostäder längs Värmdövägens sträckning och Henriksdalsberget.

Lägenheterna ska möta en stor efterfrågan och är tänkta
som temporära under tiden som Värmdövägen har dagens
vägdragning.

Beställare: Stockholmshem
Storlek: 700 student lgh
Status: Skiss