ÅWL

Organisation

Ledningsgrupp


Jacob Haas, Arkitekt MSA, VD, delägare
Anna Jonasson, Arkitekt SAR/MSA, processutvecklingschef, delägare
Anna Månsson, Arkitekt MSA, HR-chef, delägare
David Edström, IT-ansvarig
Malin Pappila, Arkitekt SAR/MSA, marknadchef, delägare
Sofia Grafström, Byggnadsingenjör, operativ chef, delägare
Michael Matèrn, Arkitekt SAR/MSA, kontorschef Norrköping
Hanna Ruta, Arkitekt SAR/MSA, kontorschef, delägare
Jenny Stengård, Ekonomichef
Mikaela Dyhlén, Kommunikationschef
Michael Englund, Arkitekt SAR/MSA, passivhusexpert PHI, hållbarhetsansvarig
Linda Andsberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA, delägare
Lisa Runnérus, Landskapsarkitekt MSA, Affärschef, delägare

Styrelsemedlemmar

Sara Revström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig landskap, styrelseordförande
James Martin, Arkitekt SAR/MSA, ansvarig affärsområde stadsbyggnad
Lisa Runnérus, Landskapsarkitekt MSA, Affärschef
Håkan Steinbüchel, Extern ledamot
Patrik Olsson, Landskapsarkitekt MSA,