ÅWL

Organisation

Ledningsgrupp


Jacob Haas, Arkitekt MSA, VD
Anna Jonasson, Arkitekt SAR/MSA, processutvecklingschef, delägare
Anna Månsson, Arkitekt MSA, HR-chef, delägare
David Edström, IT-ansvarig
Malin Pappila, Arkitekt SAR/MSA, marknadchef, delägare
Sofia Grafström, Byggnadsingenjör, operativ chef, delägare
Michael Matèrn, Arkitekt SAR/MSA, kontorschef Norrköping
Hanna Ruta, Arkitekt SAR/MSA, KC strategi och resurs
Jenny Stengård, Ekonomichef


Styrelsemedlemmar

Sara Revström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig landskap, styrelseordförande
James Martin, Arkitekt SAR/MSA, ansvarig affärsområde stadsbyggnad
Lisa Runnerus, Landskapsarkitekt MSA
Håkan Steinbüchel, Extern ledamot
Peter Henriksson, Arkitekt MSA, arbetstagarrepresentant