ÅWL

Delägare

Delägare


Anna Månsson, Arkitekt MSA, HR-chef
Anna Jonasson, Arkitekt SAR/MSA, Processutvecklingschef
Bertil Molin, Arkitekt MSA, ansvarig affärsområde bostad
Hanna Ruta, Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef
Jacob Haas, Arkitekt MSA, VD
James Martin, Arkitekt SAR/MSA, ansvarig affärsområde stadsbyggnad
James Rosen, Arkitekt SAR/MSA
Linda Andsberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig landskap
Lisa Runnérus, Landskapsarkitekt MSA, affärschef
Malin Pappila, Arkitekt SAR/MSA, marknadschef
Maria Maandi, Arkitekt SAR/MSA
Olof Lotström, Arkitekt/landskapsarkitekt SAR/MSA
Per Wångstedt, Arkitekt SAR/MSA
Peter Henriksson, Arkitekt MSA, BREEAM
Rasmus Billing, Arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör
Sara Revström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig landskap, styrelseordförande
Sofia Grafström, Byggnadsingenjör, operativ chef
Tomas Westblom, Arkitekt SAR/MSA
Tomas Åsberg, Arkitekt SAR/MSA